Persondatapolitik

 1. Dataansvarlig
 2. Hvordan indsamler Hotel Marina personoplysninger?
 3. Hvilke informationer indsamler Hotel Marina?
 4. Online køb med kreditkort
 5. Hvad er formålet med indsamlingen?
 6. Det juridiske grundlag for behandlingen
 7. Dine rettigheder
 8. Tilbagekaldelse af samtykke
 9. Hvis du ansøger om en stilling hos Hotel Marina
 10. Opbevaringssikkerhed
 11. Cookies
 12. Kontakt

1. Dataansvarlig

Hotel Marina er en hotelejendom, der håndterer personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hotel Marina leverer en række serviceydelser, som der gælder særskilte vilkår og betingelser for. Bestiller du en af vores serviceydelser og afgiver dine personoplysninger til Hotel Marina, giver du samtidig samtykke til, at dine personoplysninger kan behandles af Hotel Marina.

2. Hvordan indsamler Hotel Marina personoplysninger?

Indsamling af personoplysninger sker ved følgende omstændigheder:

 • Ved køb af eller anmodning om en af Hotel Marinas serviceydelser
 • Fra personer, der handler på dine vegne
 • Når der anmodes om en samarbejdsaftale, f.eks. ved firmaaftaler
 • Via browser cookies (se mere i punkt 11)
 • Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre
 • Via TV-overvågning*

*TV-overvågningen er opsat i fællesområderne på Hotel Marina. Som udgangspunkt findes de altså ved hotellernes indgang samt i medarbejderområder i reception og bar. Disse er opsat for at skabe tryghed for såvel medarbejdere og gæster.

3. Hvilke informationer indsamler Hotel Marina?

Hotel Marina indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og fødselsdato
 • Kreditkortoplysninger (se mere i punkt 4)
 • Demografiske oplysninger
 • Købshistorik
 • Feedback via vores kundeundersøgelser
 • Feedback via digitale konkurrencer
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme
 • Browserinformationer
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner

Hotel Marina får i nogle tilfælde suppleret yderligere oplysninger fra tredjeparter, f.eks. arbejdsgivere, samarbejdspartnere og gruppeansvarlige. Det er tredjepartens ansvar at informere de involverede gæster om Hotel Marinas betingelser.

4. Online køb med kreditkort

Hotel Marina anvender Dansk Internet Betalings System (DIBS) til behandling af køb og betaling med kreditkort. DIBS er certificeret af Pengeinstitutternes Betalings System (PBS).

Udover gennemførelsen af selve købet anvendes de indtastede oplysninger kun ved evt. henvendelser og spørgsmål fra dig.

5. Hvad er formålet med indsamlingen?

Hotel Marina indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige til at udføre formålet med den pågældende serviceydelse. Det er derfor den enkelte serviceydelse, der afgør, hvilke personoplysninger der indsamles, og hvad formålet er med dem. Formålet kan være et eller flere af følgende:

 • Behandling af din reservation
 • Kontakt før/under/efter dit ophold
 • Udvikling af serviceydelser
 • Tilpasning af kommunikation og markedsføring
 • Analyse af brugeradfærd
 • Opfyldelse af lovkrav

6. Det juridiske grundlag for behandlingen

Hotel Marina behandler dine personoplysninger for at opfylde en kontrakt. Det kan være i forbindelse med hotelophold, gruppebookinger og samarbejdsaftaler. Hotel Marina behandler også dine personoplysninger, for at gennemføre visse handlinger på din anmodning.

Hotel Marina har også legitim interesse i at behandle dine personoplysninger til statistik, kundeundersøgelser, interesserebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med det formål at udvikle Hotel Marinas serviceydelser.

Hotel Marina er yderligere pålagt ved lov at behandle dine personoplysninger. Det fremgår f.eks. i lovgivningen, hvilke personoplysninger, Hotel Marina skal registrere ved ankomst og check ind på et hotel.

7. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen har du følgende rettigheder:

 • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Hotel Marina behandler om dig. Af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder kan adgangen være begrænset.
 • Du har ret til at få ajourført dine personoplysninger, der er registreret hos Hotel Marina.
 • Du har ret til at få slettet dine personoplysninger, der er gemt af Hotel Marina. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, slettes alle de oplysninger, som Hotel Marina ikke efter lovgivning er pålagt at gemme.
 • Du har ret til at modtage dine personoplysninger.
 • Du har ret til at gøre indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger. Retten til indsigelser gælder kun i særskilte tilfælde.

8. Tilbagekaldelse af samtykke

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke fra dig, og du har ret til at trække samtykket tilbage. Det betyder, at behandlingen af disse ophører, medmindre Hotel Marina er pålagt at behandle personoplysninger efter lovgivningen. Ønsker du at udøve din ret til at tilbagetrække dit samtykke, send venligst en anmodning til reception@hotelmarina.dk. Hotel Marina besvarer din anmodning inden for en måned efter modtagelsen; er anmodningen kompliceret, forlænges fristen med to måneder. Før din evt. anmodning kan behandles, skal Hotel Marina af sikkerhedsmæssige årsager verificere din identitet, f.eks. ved at få tilsendt en kopi af kørekort eller pas. Anmodninger afvises af Hotel Marina, hvis det kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben eller påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger.

9. Hvis du ansøger en stilling hos Hotel Marina

Når du søger en stilling hos Hotel Marina, sker dette gennem et eksternt karrieresite. De oplyste persondata vil blive behandlet i forbindelse med ansøgningen. Disse oplysninger inkluderer typisk navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, uddannelsesmæssig baggrund samt nuværende og tidligere beskæftigelse. Hotel Marina kan også bede om at få udleveret en kopi af straffeattest og indsamle referencer fra tidligere arbejdsgivere. Desuden bedes kandidater til udvalgte stillinger om at gennemføre en personlighedstest, som behandles af relevante afdelingsledere på Hotel Marinas. Alle disse oplysninger benyttes til kommunikation gennem hele rekrutteringsprocessen samt til at vurdere, om ansættelse skal tilbydes kandidaten.

Persondata, der oplyses i forbindelse med ansættelsesprocessen, opbevares i Hotel Marinas HRM-system. Alle relevante ledere, HR-afdelingen og IT-administratorer har adgang til dine oplysninger med et personligt login. Ansættes du på Hotel Marina gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med persondatapolitikken for medarbejdere.

Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, opbevares i seks måneder efter ansøgningen er modtaget. Hotel Marina indhenter samtykke til at opbevare kandidatens oplysninger i rekrutteringssystemet, og efter de indledende seks måneder, indsamles samtykke på ny, hvis kandidaten ønsker, at ansøgningen forbliver i systemet.

10. Opbevaringssikkerhed

Dine personoplysninger beskyttes hos Hotel Marina. Internt i organisationen er der vedtaget regler om informationssikkerhed, der beskytter dine data mod uautoriseret offentliggørelse og adgang fra uvedkommende. Hotel Marina har fastsat procedurer for tildeling af adgangsrettigheder, der sikrer, at de af medarbejderne, der behandler følsomme data, kontrolleres gennem logning og tilsyn. Dine personoplysninger bliver derfor delt og videregivet internt hos Hotel Marina med størst mulig omsorg. Formålet med at dele dine personoplysninger internt er, at kunne yde den mest optimale service.

I tilfælde af sikkerhedsbrud underretter Hotel Marina dig herom så hurtigt som muligt, når der er er tale om høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab eller anden væsentlig ulempe. Hotel Marinas sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret, når ny teknologi udvikles og implementeres.

11. Cookies

Cookies er små stykker data, som lagres på din computer, når du surfer rundt på internettet. Cookies bruges f.eks. til at registrere din adfærd på en specifik hjemmeside og til at huske dig næste gang, du besøger samme hjemmeside. De oplysninger, cookies registrerer, bliver oftest brugt til statistik eller til at forbedre din oplevelse af hjemmesiden. En cookie kan ikke indeholde en virus; den er derfor ikke farlig for din computer.

Hos Hotel Marina anvendes cookies på hotelmarina.dk (samt underdomæner) for at optimere hjemmesiden og dens funktionalitet. Cookies hjælper Hotel Marina med at give dig så god en oplevelse som muligt, når du besøger hjemmesiden.

Hotel Marina anvender cookies for at få en optimal drift af hjemmesiden. Dette gælder blandt andet brug af Google Analytics til at analysere, hvordan den generelle brugeradfærd er på hjemmesiden. De indsamlede oplysninger bliver sendt og gemt på Googles servere.

Du kan til enhver tid slette de cookies, du har liggende på din computer. Du kan herunder finde vejledninger til, hvordan du sletter cookies på din browser.

12. Kontakt

Har du spørgsmål, kommentarer eller klager til Hotel Marinas indsamling og behandling af personoplysninger, kan du henvende dig skriftligt eller elektronisk til:

Hotel Marina
Vedbæk Strandvej 391
2950 Vedbæk
E-mail: reception@hotelmarina.dk

Afklares en evt. klage ikke, kan denne rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse findes på www.datatilsynet.dk.