hotel marina

Retningslinjer for COVID-19

Højeste rengøringsniveau

Vi tørrer løbende alle overflader af med desinficerende midler samt spritter håndtag, elevatorknapper, fitnessmaskiner etc. Der er opsat spritstationer på alle etager. Alt vasketøj er sikret desinfektion gennem Berendsen, der varetager, at linned og håndklæder vaskes korrekt på de anbefalede temperaturer.

Morgenmadsrestaurant og Mødelokaler

Vi tilbereder og portionsanretter alle måltider som take away, og i fuld overensstemmelse med de seneste anvisninger fra myndighederne.

Optimal Hygiejne

Der er håndspritdispensere tilgængelige for alle i fællesområderne. Hotellets medarbejdere er informeret om og overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Sikker Afstand

Caféen, alle lokaler og udendørsarealer indrettes efter retningslinjerne. I det offentlige rum er der 1 meters afstand mellem borde og ved selskaber overholdes kvadratmeterkravet på 2m2 for siddende gæster og 4m2 for stående gæster.

Guidelines for COVID-19

Highest cleaning level

All surfaces, including door handles, fitness machines and elevator buttons, are routinely being disinfected. Sanitizer stations are installed at every floor. All laundry is secured safe handling through Berendsen Textile Service Company, where linen and towels are washed at the recommended temperatures.

Restaurant and meeting rooms

We prepare and serve all meals for take away and in accordance with the latest recommendations from the officials.

Optimal hygiene practices

Hand sanitizers are available for everyone in the common areas. All hotel employees are following guidelines issued by the Danish Health Authorities and are modeling appropriate behavior during COVID-19.

Safe distance

All indoor and outdoor facilities are furnished in accordance with official guidelines. In the public areas there is a minimum of 1 meter between tables and during events there is 2m2 between seated guests and 4m2 between standing guests.